ساعت های چرخ دنده ای

مشاهده همه 6 نتیجه

ساعت های چرخ دنده ای

GC-300304 ROCKPORT

۶۱۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۲ سانتی متر
وزن خالص: ۲.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعت های چرخ دنده ای

GC300305 ROCKLAND

۶۱۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۲ سانتی متر
وزن خالص: ۲.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعت های چرخ دنده ای

GC300307-WELLESLEY

۶۱۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۲ سانتی متر
وزن خالص: ۲.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعت های چرخ دنده ای

GC300310-WESTON

۶۳۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعت های چرخ دنده ای

GC300308-WHITE-LEXINGTON

۶۳۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۲ سانتی متر
وزن خالص: ۲.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعت های چرخ دنده ای

GC300306-WAYLAND

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۲ سانتی متر
وزن خالص: ۲.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز