ساعتهای رومیزی فلزی

مشاهده همه 9 نتیجه

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-BLACK

۳۱۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-WHITE

۳۱۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-DIM GRAY

۳۴۶,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-GOLD

-----------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-BLUE

--------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-RED

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-YELLOW

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-SILVER

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
 وزن با بسته بندی: ۱کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای رومیزی فلزی

BELMONT-B700-ANTIQUE GOLD

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰X۲۳X۹ سانتی متر
وزن خالص: ۰.۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز