محصولات دکوری لوتوس

مشاهده همه 15 نتیجه

محصولات دکوری لوتوس

TL-9010-WH LUCIANA

۴۶۶,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۲۲ سانتی متر
وزن خالص:۱ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱.۵ کیلوگرم
جنس فریم:رزین

محصولات دکوری لوتوس

GH-4051-COLORFUL-BLUE

۱۳۳,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۳۲X۲۳ سانتی متر
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

GH-4051-COLORFUL-CR

۱۳۳,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۳۲X۲۳ سانتی متر
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

GH-4051-COLORFUL-WH

۱۳۳,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۳۲X۲۳ سانتی متر
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

PHDW-3004-BG

۵۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۵۰x۶۰x۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

PHDW-3004-GG

۵۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۵۰x۶۰x۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

PHDW-3004-GW

۵۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۵۰x۶۰x۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

PHDW-3004-WG

۵۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۵۰x۶۰x۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

PHDW-3004-WW

۵۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۵۰x۶۰x۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

محصولات دکوری لوتوس

TS18X29X10BL-W-A

۲۲۷,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۱۸x۲۹x۱۰ سانتی متر
وزن خالص: ۰/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

محصولات دکوری لوتوس

TS18X29X10BL-W-B

۲۲۷,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۱۸x۲۹x۱۰ سانتی متر
وزن خالص: ۰/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

محصولات دکوری لوتوس

TS-22X22X10-BL-W-A

۲۱۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۲۲x۲۲x۱۰ سانتی متر
وزن خالص: ۰/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

محصولات دکوری لوتوس

TS-22X22X10 BL/W-B

۲۱۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد محصول: ۲۲x۲۲x۱۰ سانتی متر
وزن خالص: ۰/۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

محصولات دکوری لوتوس

GL-9802-BR DORIS

------------------------------

ابعاد محصول: ۱۰۰x۴۵x۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۲ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

محصولات دکوری لوتوس

GL-9801-BR DORIAN

------------------------------

ابعاد محصول: ۱۱۵x۴۰x۴۰ سانتی متر
وزن خالص: ۱۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۲ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب