ساعتهای گرندفادر

مشاهده همه 15 نتیجه

ساعتهای گرندفادر

XL-240 VERONIKA

۱,۹۴۷,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۲۱۰X۵۰X۲۷ سانتی متر
وزن خالص:۲۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای گرندفادر

XL-218 VICTORIA

۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۹۹X۵۹X۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲۳ کیلوگرم
وزن با بسته بندی:۲۶ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای گرندفادر

XL-216 TRADITIONAL CROWN A

۱,۹۷۶,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۹۸X۶۸X۳۴سانتی متر
وزن خالص: ۲۲ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۶ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای گرندفادر

XL-220 MORENA

۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۵X۶۵X۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۳۰ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳۵ کلیوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای گرندفادر

XL-221 ANTONIO

۱,۸۵۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۱X۵۱X۲۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۷.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای گرندفادر

GB-999

۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۸X۶۰X۲۴ سانتی متر
وزن خالص: ۲۰ کیلوگرم
وزن با بسته بندی :۲۳ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-219 SELENA

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۰X۷۰X۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-214 DIANA

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۰X۷۰X۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-211 ROSALIA

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۵X۵۴X۳۰ سانتی متر
وزن خالص: ۲۳ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۶ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-215 TRADITIONAL CROWN B

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۹۸X۶۸X۳۴ سانتی متر
وزن خالص: ۲۲ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۶ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-224 MARCO

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۰X۴۵X۲۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۵.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۸.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-222 RICCARDO

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۹۰X۴۵۶X۲۵ سانتی متر
وزن خالص:۱۶.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی:۱۹.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-225 DANTE

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۴X۴۲X۲۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۶.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۹.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای طرح معرق

XL-230 FLORENCE

------------------------------

ابعاد ساعت: ۲۱۰X۵۰X۲۷ سانتی متر
وزن خالص: ۲۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای گرندفادر

XL-241 VERONICA

------------------------------

ابعاد ساعت: ۲۱۰X۵۱X۲۴ سانتی متر
وزن خالص: ۲۶ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳۱ کیلوگرم
جنس بدنه: چوب