ساعتهای کودک

مشاهده همه 7 نتیجه

ساعتهای کودک

ST-005-STRAWBERRY

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۴X۵۷ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای کودک

RP-007-RAPUNZEL

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۸X۴۸ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای کودک

FR-003-FROZEN

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۶X۳۶ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای کودک

BS-02-BOBSPONGE

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۶X۴۹ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
ورن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای کودک

BN-004-BEN10

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۳X۴۱ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای کودک

MN-006-MINIONS

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۳X۴۱ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای کودک

HK-001-HELLO KITTY

۲۵۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۸X۴۴ سانتی متر
وزن خالص: ۱ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب