سایز ۱۰۰x۶۰ سه تکه

مشاهده همه 3 نتیجه

سایز ۱۰۰x۶۰ سه تکه

FWB-3P-100X60-A

۶۴۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۰۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۷ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۸ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

سایز ۱۰۰x۶۰ سه تکه

FWB-3P-100X60-C

۶۴۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۰۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۷ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۸ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

سایز ۱۰۰x۶۰ سه تکه

FWB-3P-100X60-B

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۰۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۷ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۸ کیلوگرم
جنس فریم:چوب