تابلوهای دست ساز بدون فریم

مشاهده همه 3 نتیجه

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3000 MELANIA

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3001 MORIS

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3002 YANNI

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین