تابلوهای دست ساز بدون فریم

مشاهده همه 5 نتیجه

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3000 MELANIA

۱,۹۳۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3001 MORIS

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3002 YANNI

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH 3000 BR MELANIA

۱,۹۳۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین

تابلوهای دست ساز بدون فریم

PH-3005-LUKAS

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۱۲۸X۱۲۸ سانتی متر
وزن خالص:۱۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۱۸ کیلوگرم
جنس: پلی رزین