سایز ۳۸x۳۸

مشاهده همه 8 نتیجه

تابلو های لوتوس

FWSS-38X38-A

۲۸۷,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSB-38X38-B

۲۸۷,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSS-38X38-B

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSS-38X38-C

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSS-38X38-D

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSB-38X38-A

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSB-38X38-C

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب

تابلو های لوتوس

FWSB-38X38-D

------------------------------

ابعاد تابلو: ۳۸X۳۸ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:چوب