ساعتهای دو طرفه لوتوس

مشاهده همه 7 نتیجه

ساعتهای دو طرفه لوتوس

LMD-8700

۸۸۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۰ سانتی متر
وزن خالص:۲.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۳.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

بدون دسته‌بندی

WD-972-BR

۹۰۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۷ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای دو طرفه لوتوس

WD-972-DARK-WALNUT

۹۰۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۷ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای دو طرفه لوتوس

WD-972-LIGHT-WALNUT

۹۰۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۷ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای دو طرفه لوتوس

WD-972-MARBLE

۹۲۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۳۷ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای دو طرفه لوتوس

WD-971 CR

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۰ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای دو طرفه لوتوس

WD-971 WAL

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۰ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب