ساعتهای طرح معرق

مشاهده همه 4 نتیجه

ساعتهای طرح معرق

MC-800-2

۴۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۳X۵۱X۶.۵ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای طرح معرق

MC-800-3

۴۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۵X۵۵X۶.۵سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای طرح معرق

MC-800

۴۶۱,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۸ سانتی متر
وزن خالص:۳.۵ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای طرح معرق

XL-230 FLORENCE

------------------------------

ابعاد ساعت: ۲۱۰X۵۰X۲۷ سانتی متر
وزن خالص: ۲۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب