ساعتهای ایستاده مدرن

مشاهده همه 10 نتیجه

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-126

۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-122

۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۰X۵۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-123

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۰X۵۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-124

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۰X۵۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم 
وزن با بسته بندی: ۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-125

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MFD-127

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۸X۵۶ سانتی متر
وزن خالص:۱۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-128

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۸۵X۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۷ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۹ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MF-121

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۶۰X۵۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم
وزن با بسته بندی:۲۰ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

FC-900

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۷۰X۳۵X۲۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۰ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۲ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

در انبار موجود نمی باشد

ساعتهای ایستاده مدرن

MFC-129

------------------------------

ابعاد ساعت:۱۸۰X۶۰X۲۵ سانتی متر
وزن خالص: ۱۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۹ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب