میز عسلی لوتوس

مشاهده همه 11 نتیجه

میز عسلی لوتوس

ALMA-731-WHB

۸۸۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
سایز کوچک: ۳۱x۳۱x۳۷ cm (۱ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای رویه شیشه ای چاپی
دارای پایه های چوبی پیچی

میز عسلی لوتوس

ALMA-731-BROWN

۸۸۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
سایز کوچک: ۳۱x۳۱x۳۷ cm (۱ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای رویه شیشه ای چاپی
دارای پایه های چوبی پیچی

میز عسلی لوتوس

ALMA-731-WHITE

۸۸۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
سایز کوچک: ۳۱x۳۱x۳۷ cm (۱ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای رویه شیشه ای چاپی
دارای پایه های چوبی پیچی

میز عسلی لوتوس

ALMA-731-FALL

۸۸۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
سایز کوچک: ۳۱x۳۱x۳۷ cm (۱ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای رویه شیشه ای چاپی
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

ALMA-731-FL

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
سایز کوچک: ۳۱x۳۱x۳۷ cm (۱ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای رویه شیشه ای چاپی
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

LAURA-734-BR

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

LAURA-734-WH

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۰x۵۰x۴۶ cm (۳ kg)
سایز متوسط: ۴۰x۴۰x۴۱ cm (۲ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای رویه شیشه ای چاپی
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

ANGELICA-733-WH

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۵x۵۵x۵۱ cm (۴ kg)
سایز متوسط: ۴۷x۴۷x۴۳ cm (۳ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

ANGELICA-733-WHB

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۵x۵۵x۵۱ cm (۴ kg)
سایز متوسط: ۴۷x۴۷x۴۳ cm (۳ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

VIOLA-732-WH

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۵x۵۵x۵۱ cm (۴ kg)
سایز متوسط: ۴۷x۴۷x۴۳ cm (۳ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای پایه های چوبی پیچی

در انبار موجود نمی باشد

میز عسلی لوتوس

VIOLA-732-WHB

------------------------------

ابعاد و وزن میز عسلی
سایز بزرگ: ۵۵x۵۵x۵۱ cm (۴ kg)
سایز متوسط: ۴۷x۴۷x۴۳ cm (۳ kg)
جنس بدنه : چوب
دارای پایه های چوبی پیچی