ساعتهای چوبی پاندول دار با موتور

مشاهده همه 3 نتیجه

ساعتهای چوبی پاندول دار با موتور

WSP-8801

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۳X۳۲ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای چوبی پاندول دار با موتور

WSP-8802

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۳X۳۲ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب

ساعتهای چوبی پاندول دار با موتور

WSP-8803

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۳X۳۲ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم
وزن با بسه بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : چوب